Obsah

Historie

Vodovodní svaz Císařská studánka byl založen jako sdružení právnických osob dne 30. 3. 1994 zakladatelskou smlouvou, pod níž jsou podpisy starostů zakládajících obcí: za Solnici Miroslav Daněk, za Kvasiny Ladislav Šotola, za Skuhrov nad Bělou Miloslav Kouřim, za Bílý Újezd ing. Bohuslav Hůlka, za Černíkovice Václav Dušek a za Lično Jan Voda. Okresním úřadem v Rychnově nad Kněžnou bylo sdružení zaregistrováno dne 29. 4. 1994. Vznik sdružení byla jedna z podmínek Fondu národního majetku České republiky pro převzetí veškerých práv k infrastrukturnímu majetku (vodovodům a kanalizacím), který dosud spravoval státní podnik VaK Rychnov nad Kněžnou. Stalo se tak dne 1. 12. 1995. V prosinci roku 2001 se sdružení přetransformovalo na svazek obcí. Dne 27. 1. 2000 přistoupily do svazku obec Třebešov zastoupená starostou Jiřím Karáskem, dne 30. 4. 2002 obec Libel zastoupená starostkou Boženou Šedovou a obec Synkov-Slemeno zastoupená starostou Vítězslavem Kapčukem. Všechny tři přistoupivší obce tak učinily se záměrem vybudovat společně s Vodovodním svazem Císařská studánka nový vodovodní řad a ten napojit na stávající vodárenskou soustavu.

 

Název Vodovodní svaz Císařská studánka převzal svazek od historického sdružení obcí založeného dne 13. 10. 1946. Toto sdružení, čítající původně obce Solnici, Litohrady, Lipovku, Černíkovice, Kvasiny, Skuhrov nad Bělou, Hraštici, Byzhradec, Hrošku, Brocnou, Domašín, Podbřezí, Svinnou a Rychnov nad Kněžnou, vybudovalo základ vodovodní soustavy napájené z vodního zdroje Císařská studánka.

 

Studánka, zdroj vody pro vodárenskou soustavu, se nalézá na okraji lesa Vrchoviště, kde u studánky stála dřevěná kaplička, kam odnepaměti mířily kroky solnických i přespolních návštěvníků. Kolem roku 1794 zde byla postavena hospoda s budovou lázní. Na počest jeho Veličenstva císaře Františka II. (1792–1835), dostaly lázně přízvisko Císařské. Po jejich zániku přešlo přízvisko na studánku, odtud tedy Císařská studánka.