Obsah

Předmětem činnosti Vodovodního svazu Císařská studánka je zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod pro veřejnou potřebu v rozsahu zákona 274/2001 Sb. a hospodaření s vlastním a svěřeným majetkem včetně jeho rozvoje.

 

hlavní čerpací staniceHlavní čerpací stanice

V současné době Vodovodní svaz Císařská studánka zásobuje prostřednictvím provozovatele firmy Aqua servis a. s. pitnou vodou tyto obce a jejich části:

Solnice, Ještětice, Nové Dvory, Bílý Újezd, Hroška, Zákoutí, Masty, Kvasiny, Hamernice, Skuhrov nad Bělou, Debřece, Rybníčky, Svinná, Svinecký Dvůr, Brocná, Víska, Žabno, Lipovka, Rychnov nad Kněžnou (předávací místo Na Spravedlnosti), Karolín, Lokot (předávací místo), Dubno, Litohrady, Dubina, Domašín, Černíkovice, Lično, Třebešov, Libel, Synkov, Slemeno, Jedlina a Rychnov nad Kněžnou (předávací místo ČOV RK).

Voda je čerpána z Císařské studánky do centrálního vodojemu nad Solnicí o kapacitě 1500 m3. Odtud jsou gravitací zásobovány podřízené vodojemy: Bílý Újezd, Hraštice (prostřednictvím čerpávací stanice Kvasiny) a Sibiř (prostřednictvím předávacího místa Na Spravedlnosti). Jsou lokality, kam gravitací voda sice doteče, ale v nedostatečném množství a o nedostatečném tlaku. Z toho důvodu jsou zřízeny čerpací stanice pro druhá tlaková pásma, tj. Kvasiny - sídliště Zámecká, Skuhrov -  Na Březině, Bílý Újezd - Masty, Černíkovice - Dubina a  Synkov-Slemeno - Jedlina. V lokalitě Císařská studánka disponujeme jednou studní a třemi vrty o celkové teoretické vydatnosti cca 80 l/s. Další možností jsou menší čerpací stanice: Sokolovna, Černíkovice a Lično, které kromě poslední nejsou využívány z důvodů velkého množství železa ve vodě. 

Odvádění a čištění odpadních vod pro Solnici, Ještětice a Kvasiny zajišťuje stejný provozovatel.  Hlavní stoka "A" začíná na pomezí Skuhrova nad Bělou a Kvasin. Po celé délce kopíruje vpravo tok řeky Bělé a za Solnicí přechází přes řeku přímo do čističky. Do hlavní stoky jsou zaústěny podřízené stoky  B, C, D a F. V místech, odkud  nelze odvádět odpadní vody gravitačně, jsou instalovány čerpací stanice, které  čerpají  odpadní vody do míst odkud už pokračují samospádem.

   

09.06.2021

Šachta Solnice

Šachta Solnice

Stavba šachty pro měření a regulaci průtoku vody směr Rychnov nad Kněžnou, Lipovka, Litohrady a Lokot.

Detail

23.11.2020

Opravy a rekonstrukce v budově hlavní čerpací stanice

Opravy a rekonstrukce v budově hlavní čerpací stanice

Výměna veškeré elektroinstalace, přípojka pro náhradní zdroj, stavební práce a zabezpečení budovy.

Detail

26.09.2018

Opravy a investice v prameništi Císařská studánka

Opravy a investice v prameništi Císařská studánka

Výměna výtlačných potrubí, zastřešení vrtů, příjezdové komunikace, výměna kabelů a elektroinstalace.

Detail

26.09.2018

Oprava vodovodního řadu Kvasinská ulice Solnice

Oprava vodovodního řadu Kvasinská ulice Solnice

Výměny ventilů, hydrantů a výměna a přeložení vodovodního řadu. Ukončení prací 20. 9. 2018

Detail

07.01.2018

Oprava hlavního vodovodního řadu v Solnici

Oprava hlavního vodovodního řadu v Solnici

výměna šoupěte 300 mm prováděná v rámci opravy

Detail