Obsah

2017

Zakladatelská smlouva VsCs

zakladatelská smlouva z 30. 3. 1994

img-171228091422.pdf Staženo: 523x

Stanovy sdružení VsCs

stanovy sdružení přijaté 30. 3. 1994

img-171228092219.pdf Staženo: 497x

Osvědčení o registraci sdružení

osvědčení Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou z 29. 4. 1994

img-171228092411.pdf Staženo: 428x

Smlouva o spolupráci mezi obcemi

smlouva o spolupráci z 19.12. 2001

img-171228092827.pdf Staženo: 436x

Změna stanov VsCs

změna stanov z 1. 1. 2002

img-171228093204.pdf Staženo: 458x

Dodatek č. 1 stanov VsCs

dodatek ke stanovám ze dne 17. 9. 2002

img-171228093410.pdf Staženo: 438x

Výpis o registraci sdružení pro VsCs

výpis o sdružení z 4. 10. 2004 vydaný Krajským úřadem Královehradeckého kraje

img-171228093727.pdf Staženo: 424x

Změna stanov č. 2 VsCs

změna stanov č. 2 v úplném znění z 25. 9. 2014

img-171228095900.pdf Staženo: 477x

Zpráva o výsledku přezkoumání hozpodaření za rok 2016

zpráva o výsledku přezkoumání ze dne 2. 3. 2017

img-171228100502.pdf Staženo: 451x

Závěrečný účet VsCs za rok 2016

závěrečný účet 2016 schválený 28. 3. 2017 včetně inventarizační zprávy

img-171228100204.pdf Staženo: 439x

2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, zveřejněno 2.5.2018

zpráva o výsledku přezkoumání ze dne 3. 4. 2018

přezkoumání r.2017.pdf Staženo: 466x

Závěrečný účet VsCs za rok 2017, zveřejněno 3.5.2018

ZÚ 2017 schválený 19. 4. 2018 - závěrečný účet

závěrečný účet 2017.pdf Staženo: 412x

Závěrečný účet VsCs za rok 2017, zveřejněno 3.5.2018

ZÚ 2017 schválený 19. 4. 2018 - výkazy

Výkazy VsCs1217.pdf Staženo: 477x

Závěrečný účet VsCs za rok 2017, zveřejněno 3.5.2018

ZÚ 2017 schválený 19. 4. 2018 - inventarizační zpráva

inventarizační zpráva č.15.pdf Staženo: 397x

2019

Memorandum o spolupráci v rámci unie "Cisařská studánka a Dřížná"

memorandum o spolupráci ze dne 21. 6. 2019

memorandum o spolupráci.pdf Staženo: 476x

2021

Smlouva o pachtu

smlouva mezi městem Rychnov n. kn. a VsCs ze dne 18.11.2021

Pachtovní smlouva RK.pdf Staženo: 189x

Stránka

  • 1