Obsah

Na základě voleb v roce 2014 jsou na čtyřleté volební období zvolení tito členové výboru:

 

 

Miroslav Daněk            předseda svazku

Zdeněk Arnošt              místopředseda svazku

Bc.Tomáš Vilímek        člen předsednictva

 

Vítězslav Kapčuk          předseda revizní komise

Rudolf Zounar              člen komise

Monika Šidlovská         člen komise

 

 

Václav Dušek                 člen výboru

Rudolf Beneš                 člen výboru

Božena Šedová             člen výboru

Milan Bárta                    člen výboru

Ing. Jan Hostinský       člen výboru

František Hovorka       člen výboru

Jaroslav Hovorka         člen výboru

 

 

 

Účetní svazku je Zuzana Kovářová